Betingelser - Lop de Lux

Betingelser

Standleje


Booking
Book din stand via vores hjemmeside www.lopdelux.dk, i butikken eller telefonisk 31319301.

Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du bestiller en stand hos Lop de Lux. Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, kræver det at du henvender dig i butikken, og der kan indgåes aftale om returnering af det betalte beløb. Dette skal gøres inden 14 dage fra din booking. Hvis din lejeperioden starter indenfor 14 dage fra bookingen, acceptere du automatisk, at du afskriver dig din 14 dages fortrydelsesret. Uanset hvornår har du booket, kan du ikke fortryde hvis der er mindre end 14 dage indtil din lejeperiode begynder.

Pris
Se priserne på vore hjemmeside www.lopdelux.dk.

Kommission
Lop de lux modregner en kommission (15%) fra dit salg, som fratrækkes automatisk fra opgørelsen af det samlede salg, inden fortjenesten udbetales til standlejeren. Hvis du vælger at stille produkter udenfor din stand er kommissionen 20% af disse produkter, dog betales der kun 12 % kommission af varer over salgspris på kr. 1000,- Gælder alle varer.

Erhverv
Påtænkes det at drive forretning via standen, er man selv ansvarlig for at indberette korrekte oplysninger til Skat, og det skal oplyses ved booking, hvis man vil sælge varer fra en momsregistreret virksomhed på standen.

I lejeperioden
Opstart
Når standen er booket, kan varer opsættes fra 1 time inden lukketid dagen før lejeperiodens start, dvs. mandag til fredag fra kl. 16.00, lørdag og søndag fra kl. 14.00. Lop de Lux kan uden varsel leje standen ud til en anden, hvis man uden forudgående aftale ikke har opstillet sine varer i løbet af den første dag af lejeperioden.

Ved opstart af stand kan du leje reolen i 14 dage eller mere uden at forudbetale din leje. Vi trækker lejen fra dit salg når du har opnået et salg der dækker udgiften (kaldet lejegaranti). Får du ikke solgt nok til at dække lejen, bliver din leje tilsvarende sat ned, så din konto går i nul, og sælger du mere end udgiften til lejen udbetales dette (minus kommission af hele salget). Vælger man efterfølgende at forlænge sin stand, skal dette betales forud i butikken eller trækkes fra brugerens optjente saldo, såfremt dette er muligt (saldoen kan aldrig gå i minus). Brugeren skal selv oplyse hvordan de ønsker at betale forlængelsen.

Starter samme bruger flere stande op indenfor samme periode, kan der ikke udbetales overskud før alle stande er betalt, uanset om reolerne er i hver sin afdeling. Lejegarantien bliver opgjort pr. bruger og ikke pr. reol dvs. har man flere reoler skal salget overstige samlet leje før der udbetales overskud.

Standene må ikke flyttes, og der må ikke fastgøres ting på standen. Herudover er det ikke tilladt at placere varer uden for egen stand uden aftale, og de vil blive fjernet uden varsel.

Tøj til salg i børneafdelingen skal være fra nyfødt til og med str. 170.

Lop de Lux tilbyder renseribøjler som du som standlejer kan bruge på din stand (se klargøringsområdet i butikken) dog max. 15 buksebøjler pr. stand. Der kan tilkøbes ubegrænset brug af buksebøjler. Der må ikke stilles ting med hjul på den øverste hylde af sikkerhedsmæssige årsager. Personalet har ret til at fjerne farlige produkter, samt produkter som ikke er egnet til øverste hylde.

Det er vigtigt, at du selv sørger for, at alle varer er mærket korrekt med Lop de Lux-stregkode og påskrevet pris. Hvis du ikke har opstillet dine varer, inden lukketid på den første lejedag i perioden, uden forudgående aftale med personalet, kan lop de Lux frit leje standen ud til anden side uden varsel.

Varesikring
Det er vigtigt at du varesikre dine produkter såvidt muligt. Der medfølger 10 stk. alarmbrikker med nål eller wire til hver stand. Skal du bruge flere kan du betale kr. 20 for at leje et ubegrænset antal alarmbrikker. Lokalet er videoovervåget, og vores personale er almindelig overvågen over for butikstyve. Lop de Lux kan ikke stilles til ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte varer, og Lop de Lux er ikke erstatningspligtig ved brand- og vandskade. I forbindelse med brand, vand eller indbrudstyveri kan din Indboforsikring eventuelt dække dit tab – kontakt dit forsikringsselskab for mere information. 

Ejendomsret og varebetingelser
Sælger er alene ansvarlig for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at sælge varerne på standen, og det er ikke tilladt at sælge ulovlige kopivarer, sikkerhedskompromitterende varer, tobak, alkohol, fødevarer, våben, fyrværkeri, pornografisk materiale eller andet, som personalet måtte vurdere upassende. Det er heller ikke tilladt at lægge visitkort eller anden markedsføring på standene. Overtrædelse vil medføre bortskaffelse af disse varer og effekter uden varsel. Personalet har desuden ret til at afvise eller bortskaffe varer, som vurderes skadelige for butikkens standard, som f.eks. beskidte, ildelugtende, defekte eller uhygiejniske varer.

Orden og opfyldning
Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for din stand, og du er velkommen til at fylde op med varer så ofte, du ønsker.

VIGTIGT : varer udstillet på din stand må ikke fjernes før udløb af lejeperioden.

Varer uden prismærke
Hvis en vare mister sit prismærke eller findes i butikken efter standlejen er slut, vil den blive placeret ved område med varer uden prismærke i butikken ”Lost and Found” reoler. Det er derfor fornuftigt at holde øje med, om man kan genkende sager på reolen – også efter ophørt lejeperiode, da mange ting først dukker op, når andre standlejere pakker sammen. Varer uden prismærke opbevares i afdelingen i maksimum 14 dage, hvorefter de tilfalder Lop de Lux, som frit kan donere, bortskaffe eller sælge dem.

Ændring af pris
Ønsker du at ændre en pris på en vare undervejs, skal der sættes nyt prismærke på varen, da overstregede priser er ugyldige af sikkerhedsmæssige årsager.

Udsalg på standen
Du har mulighed for at holde udsalg på din stand. Du skal blot informér personalet herom, så de kan registrere rabatten i kassesystemet. Udsalgsskilte udleveres af personalet, og man kan vælge mellem 20%, 30%, 40%, 50% eller 75% rabat.

Ved lejeperiodens ophør
Tømning af stand
Standen skal være tømt senest en time inden lukketid på lejeperiodens sidste dag. Dvs. mandag til fredag kl. 16.00, lørdag til søndag kl. 14.00. Du skal huske at medbringe ID, og du er selv ansvarlig for at tømme standen, medmindre du køber en nedpakningsløsning. Det er vigtigt, at alle prismærker bliver siddende på varerne, når standen tømmes, da varer uden prismærker ikke må tages ud af butikken. Personalet har ret til at kontrollere varerne.

Er standen ikke tømt rettidigt, vil Lop de Lux pakke varerne ned, hvilket koster et administrationsgebyr på kr. 150 uden aftale. Du har også mulighed for at tilkøbe nedpakning, som koster kr. 100,- når det er aftalt i forvejen. Varerne vil blive opbevaret i en uge, hvorefter de tilfalder Lop de Lux.

Udbetaling af dit overskud
Lop de Lux udbetaler dit salg, modregnet kommission af det samlede salg samt standleje, til dig. Udbetalingen sker til din bankkonto eller i butikken, ved endt lejeperiode eller når du ønsker det. Forlænger du din standleje, kan der udbetales overskud når du ønsker det, såfremt din standleje er betalt. Du er velkommen til at kontakte os, når du ønsker udbetaling, beløbet udbetales med bankoverførsel eller kontant i butikken, såfremt dette er muligt i forhold til butikkens kontantbeholdning. Der kan udbetales overskud når alle aktive reoler er betalt, såfremt Lop de Lux ikke bliver kontaktet vil overskuddet samlet blive afregnet når lejeperioden ophører (husk at henvende dig ved disken når du pakker ned). Det er dit ansvar, som bruger, at reg. nummer og kontonummeret på din bruger er korrekt. Såfremt overførsler kommer retur pga. forkert kontonummer modregnes der kr. 50,- for ny overførsel.

Hvis nogle af dine glemte varer bliver solgt i butikken op til 14 dage efter lejeperiodens ophør, skylder Lop de Lux dig penge efter afregningen. Udbetalingen af fortjeneste skal ske senest 90 dage efter lejeperiodens ophør. Efter de 14 dage overgår salget/varen til Lop de Lux.

Fortrolighedspolitik
Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, medmindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Børn og Mode